[PR] Lexar công bố bộ nhớ ARES RGB DDR5 dành cho máy tính để bàn