[PR] Lexar hé lộ sản phẩm mới tại sự kiện Gamescom 2023