[PR] Lexar mở rộng dòng SSD di động với SL500, SL500 Magnetic Set, ARMOR 700