[PR] Loạt sự kiện ấn tượng kỷ niệm 36 năm thành lập của MSI