[PR] Logitech G League 2020 - PLAY AT HOME quy tụ hơn 80 đội tự do thi đấu trong ngày đầu tiên