[PR] MSI trình diễn các kỳ quan công nghệ AI tại COMPUTEX 2024