[PR] Qualcomm công bố Snapdragon 8 Gen 3 mang AI tạo sinh đến thế hệ điện thoại thông minh tiếp theo