[PR] Snapdragon X Series là nền tảng độc quyền cung cấp sức mạnh cho thế hệ máy tính Windows (PC) mới với Copilot+