[PR] Thành tựu 6 tháng đầu năm 2024 của ASUS và hứa hẹn quý III bùng nổ