Rò rỉ benchmark hiệu năng, Intel Arc Alchemist HPG "out trình" NVIDIA RTX 3070 Ti