RTX 3050 mạnh hơn bất kỳ mẫu card nào không hỗ trợ Ray Tracing khi kích hoạt công nghệ này