RTX 3050 sắp được "nâng cấp" chip GA107 với công suất TDP 115W