RTX 3060 (LHR) trong quá trình tăng cường sản xuất, nâng cao khả năng cung ứng trong tháng 7