RTX 3090 Ti bản custom lên kệ với giá ít nhất gần 4000 USD