Ryzen 7 5800X3D cải thiện nhiệt độ đáng kể sau khi delid