Sau ASUS và MSI, Gigabyte và ASRock thông báo các dòng bo mạch chủ hỗ trợ TPM 2.0