Tản nhiệt card đồ họa RTX 4090 sở hữu... 13 ống đồng dẫn nhiệt