Tesla thu hồi 130.000 xe vì chip AMD Ryzen bị lỗi quá nhiệt