Thay đổi Gill Rule trong AI

Thay đổi Gill Rule

Panel Attributes cũng chứa thêm vài nút quyết định các hình ảnh phức hợp được quấn như thế nào:

  • Use Non-Zero Winding Fill Rule: Đây là xác lập mặc định cho các đường phức hợp. Khi được bạt, rule (quy tắc) này định nghĩa phần bên trong và phần bên ngoài của các hình dạng để phủ chồng.

  • Use Even Off Fill Rule: Xác lập này sử dụng một thuật toán thông thường hơn để quyết định các vùng phủ chồng sao cho mọi hình dạng khác là một lỗ bất kể hướng đường path của hình dạng.

Giải phóng một đường Path phức hợp

Để giải phóng các hình dạng bên trong một đường path phức hợp trở lại thành các chi tiết riêng biệt, làm bất kỳ điều sau đây sau khi chọn đường path phức hợp:

  • Chọn lệnh Object | Compound Path | Release.

  • Nhấn phím tắt Ctrl + Shift + Alt + 8

  • Nhấp phải đường path phưc hợp và chọn Release Compound Path từ menu ngữ cảnh

Với tất cả ba phương pháp, các hình dạng bên trong đường path phức hợp được trả về, được rã nhóm lên trên Artboard, tất cả đối tượng mà trước đó là các lõ mang những thuộc tính stroke, fill và style của đối tượng nằm ở sau xa nhất trong vùng chọn. Ví dụ, nếu đối tượng tận sau cùng có một nét đen vaới một vùng tô vàng, tất cả hình dạng lỗ, một khi được giải phóng sẽ cónét đen và vùng tô vàng. Tương tự, nếu đối tượng phía sau là màu xanh lá cây không có nét, tất cả lỗ cũng sẽ có màu xanh lá cây, làm cho khó thấy chúng khi không được chọn. Dĩ nhiên, bạn có thể chọn hình dạng đó và áp dụng các thuộc tính stroke và fill mới nếu bạn thích.
Học Công nghệ thông tin ở Tây Nguyên