Thương vụ sở hữu ARM của NVIDIA dấy lên lo ngại cạnh tranh không lành mạnh theo CMA