Tiền số mất giá, thợ đào Trung Quốc thi nhau bán tháo card đồ họa