Tin đồn: AMD yêu cầu các đối tác loại bỏ tính năng ép xung Ryzen 7 5800X3D trên bo mạch chủ