Tin đồn: FSR 2.0 sắp ra mắt, hình xử lý còn đẹp hơn bản gốc