Tin đồn: Nhân đồ họa AD102 "Ada Lovelace" của NVIDIA có thể không hỗ trợ PCIe 5.0