Tin đồn: RTX 3070 Ti 16GB bị hoãn ra mắt, RTX 3090 Ti lên kệ vào 27/01/2022