Tin đồn: RTX 3080 bản 12GB sẽ lên kệ vào ngày 11/01