Tin đồn: RTX 3090 Ti tái xuất cuối tháng 3, RTX 3070 Ti 16GB có thể "bay màu" dài hạn