Trùm cuối RTX 3090 Ti Kingpin của EVGA có thể "nuốt" đến 975W điện năng