Từ hôm nay Steam sẽ bắt đầu hoãn cập nhật game để duy trì băng thông mạng