Tựa game mới của Amazon khiến nhiều mẫu card RTX 3090 đột nhiên "bay màu"