[Unbox] Card đồ hoạ Colorful iGame RTX 3080 Advanced - Quái vật chào sân