USB Type-C trở thành cổng sạc bắt buộc tại châu Âu