Valve giới thiệu chi tiết phần cứng của Steam Deck, trang bị SoC AMD mã Aerith