Vì COVID-19, Microsoft tạm dừng tung ra các phiên bản cập nhật nhỏ dành cho Windows 10