Vi xử lý và card đồ hoạ từ ba ông lớn NVIDIA, AMD và Intel dự kiến tăng giá trong năm 2022