VJBOD Cloud - Cổng lưu trữ đám mây dựa trên khối dữ liệu

Sao lưu dữ liệu kinh doanh lên đám mây. Linh hoạt, tiết kiệm và an toàn.

Sao lưu đám mây vào hệ thống lưu trữ đối tượng

Để lập kế hoạch sao lưu từ xa, các doanh nghiệp thường có hai lựa chọn: đầu tư và xây dựng giải pháp máy chủ từ xa của riêng họ hoặc sử dụng các giải pháp sao lưu đám mây linh hoạt và tiết kiệm. Để giúp đơn giản hóa tác vụ sao lưu đám mây, QNAP giới thiệu VJBOD Cloud - một giải pháp giúp hợp lý hóa sao lưu đám mây từ QNAP NAS tới đối tượng lưu trữ đám mây. Dữ liệu sao lưu được chuyển đổi thành đối tượng lưu trữ đám mây, giúp an toàn hơn khi sao lưu dữ liệu nhạy cảm lên đám mây.

 • Tiết kiệm băng thông


 • Bảo mật dữ liệu


 • Linh hoạt


 • Tiết kiệm chi phí


VJBOD Cloud là gì? Nó khác với VJBOD như thế nào?

VJBOD Cloud cung cấp giải pháp sao lưu cổng lưu trữ đám mây dựa trên khối để đơn giản hóa việc sao lưu dữ liệu lên đám mây. Chỉ các khối liên quan tới thay đổi của dữ liệu được truyền lên đám mây - giảm đáng kể việc sử dụng băng thông và tăng tốc truyền dữ liệu.

VJBOD (Virtual JBOD) là công nghệ độc quyền của QNAP cho phép bạn mở rộng không gian lưu trữ NAS QNAP với không gian lưu trữ chưa sử dụng từ một NAS QNAP khác. VJBOD giúp đạt được việc tối ưu hóa sử dụng không gian lưu trữ trên nhiều thiết bị NAS QNAP.

VJBOD Cloud (Cổng đám mây dựa trên khối)

 • Phương thức triển khai :Kết nối lưu trữ đối tượng đám mây (Bucket) và sao lưu dữ liệu từ không gian lưu trữ cục bộ NAS (Ổ / LUN) vào đám mây
 • Số lượng kết nối : Kết nối tối đa 9 không gian lưu trữ đám mây (mỗi kết nối cần có giấy phép, bao gồm 1 giấy phép trọn đời miễn phí)
 • Các giao thức truy cập cục bộ được hỗ trợ
 • Ổ đám mây: WebDAV / SMB / NFS / AFP / FTP
 • Đám mây LUN: iSCSI
 • Quản lý file dựa trên đám mây với ứng dụng QTS : Không được hỗ trợ
 • Các trường hợp sử dụng: Sao lưu Enterprise LUN, sao lưu cơ sở dữ liệu lớn, sao lưu file bảo mật

VJBOD (JBOD ảo)

 • Phương thức triển khai : Gắn một không gian lưu trữ NAS QNAP khác dưới dạng đĩa ảo, có thể được sử dụng để tạo các vùng lưu trữ và ổ lưu trữ
 • Số lượng kết nối : Kết nối tới 8 NAS QNAP từ xa
 • Các giao thức truy cập cục bộ được hỗ trợ :WebDAV / SMB / NFS / AFP / FTP / iSCSI
 • Quản lý file dựa trên đám mây với ứng dụng QTS : Hỗ trợ
 • Các trường hợp sử dụng: Tận dụng không gian lưu trữ NAS không sử dụng, mở rộng lưu trữ
 • Sao lưu đám mây được thực hiện dễ dàng và linh hoạt cho RTO tối thiểu

Bài viết này đã bị đánh dấu bởi cộng đồng và đang được ẩn tạm thời.

Bài viết này đã bị đánh dấu bởi cộng đồng và đang được ẩn tạm thời.