Vượt Firefox, Microsoft Edge trở thành trình duyệt phổ biến thứ hai thế giới