Windows 11 sẽ không được cập nhật miễn phí kể từ khi ra mắt cho đến hết 6 tháng đầu năm 2022