Xiaomi tung ra loạt laptop Book Pro 2022 mới trang bị màn hình OLED, giá từ 21 triệu đồng

Bài viết này đã bị đánh dấu bởi cộng đồng và đang được ẩn tạm thời.