Xuất hiện bản mod GTA V hỗ trợ công nghệ hình ảnh FSR của AMD