Xuất hiện mẫu card AMD “lạ” nền tảng Navi 21 với bộ nhớ 8GB