Xuất hiện mẫu card đồ hoạ RTX 3080 Ti 20GB tại Nga